Sněmovní tisk 72
Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU

Stav projednávání ke dni: 21. října 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1479Helena Válková13703-20293.doc (481 KB)19. 10. 2018 v 19:50:59


Související tisk: 74 (Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.).

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, osoba samostatně výdělečně činná, poradenství, profesní status, veřejná instituce, veřejná správa, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)