Sněmovní tisk 71
Novela z. - insolvenční zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 22. srpna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 29. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 149).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
866Jana Levová13090-19153.docx (49 KB)30. 5. 2018 v 11:27:09
883Jana Levová13107-19179.docx (43 KB)30. 5. 2018 v 18:29:40


Deskriptory EUROVOCu: dluh, fyzická osoba, konkurz, solventnost, úvěr, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)