Sněmovní tisk 54
Novela z. - správní řád

Stav projednávání ke dni: 24. května 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 15. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Netolický M., Línek R..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 54/0 dne 16. 1. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 14. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 2. 2018 jako tisk 54/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 13. schůze (od 22. května 2018).Deskriptory EUROVOCu: neutralita, povinnosti úředníka, správní řízení, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)