Sněmovní tisk 115
Novela z. - školský zákon

Stav projednávání ke dni: 22. srpna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Čižinský, Lukáš Bartoň, Václav Klaus, Kateřina Valachová, Helena Langšádlová, Petr Gazdík) předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Čižinský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 5. 3. 2018.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 4. 2018 jako tisk 115/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 9 (5. září 2018)


Deskriptory EUROVOCu: organizace školství, předškolní výchova, školní vzdělávání, školská legislativa, základní vzdělávání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)