Sněmovní tisk 109
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 22. srpna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Hamáček, Jan Birke, Kateřina Valachová, Petr Dolínek) předložila sněmovně návrh zákona 21. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Hamáček J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 109/0 dne 22. 2. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 109/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 16, upravená (5. září 2018)


Deskriptory EUROVOCu: mzda, pojistné, pracovní nezpůsobilost, sociální dávky, sociální zabezpečení, zákoník práce, zaměstnanec, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)