Sněmovní tisk 611
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 3. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 237/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 4. 2016 a přijal usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako tisk 237/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 4. 2016 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 237/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 4. 2016 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 237/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 19. 4. 2016 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 237/4.
 • S

  Návrh projednán dne 20. 4. 2016 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 402).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 4. 2016.
  Prezident zákon nepodepsal a 4. 5. 2016 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 611/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 611/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 25, usnesení č. 1227).

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 1. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 8. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 178/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3312Alena Nohavová08773-11879.docx (6 KB)27. 11. 2015 v 09:24:46
3318Karel Fiedler08779-11885.docx (18 KB)27. 11. 2015 v 12:09:36
3319Karel Fiedler08780-11886.docx (20 KB)27. 11. 2015 v 12:11:43
3321Josef Novotný08782-11891.docx (52 KB)30. 11. 2015 v 12:30:13
3468Ivana Dobešová08929-12120.odt (19 KB)7. 1. 2016 v 15:40:26
3475Nina Nováková08936-12126.docx (14 KB)
08936-12127.docx (16 KB)
10. 1. 2016 v 12:44:11
3480Anna Putnová08941-12138.docx (35 KB)13. 1. 2016 v 12:00:15
3481Karel Rais08942-12139.docx (39 KB)13. 1. 2016 v 13:19:45
3494Jiří Zlatuška08955-12152.doc (19 KB)14. 1. 2016 v 09:36:42
3513Marta Semelová08974-12175.doc (61 KB)17. 1. 2016 v 14:10:32
3551Radka Maxová09012-12231.docx (21 KB)20. 1. 2016 v 10:26:41
3552Radka Maxová09013-12232.docx (22 KB)20. 1. 2016 v 10:30:47
3576Petr Kořenek09037-12254.docx (35 KB)21. 1. 2016 v 17:21:26
3648Simeon Karamazov09109-12372.doc (62 KB)3. 2. 2016 v 13:28:43
3675Petr Kořenek09136-12402.docx (14 KB)9. 2. 2016 v 09:22:05
3676Nina Nováková09137-12403.docx (16 KB)9. 2. 2016 v 11:16:14
3677Nina Nováková09138-12404.docx (14 KB)9. 2. 2016 v 11:17:59
3678Nina Nováková09139-12405.docx (14 KB)9. 2. 2016 v 11:19:04
3688Anna Putnová09149-12415.doc (98 KB)10. 2. 2016 v 13:33:32
3690Vlasta Bohdalová09151-12417.docx (11 KB)10. 2. 2016 v 15:40:37
3691Marek Benda09152-12418.docx (15 KB)10. 2. 2016 v 16:49:51
3693Simeon Karamazov09154-12420.doc (80 KB)10. 2. 2016 v 17:13:53
3717Petr Kudela09178-12463.doc (21 KB)11. 2. 2016 v 17:53:24
3719Matěj Fichtner09180-12465.doc (14 KB)11. 2. 2016 v 18:14:57
3720Petr Kudela09181-12466.doc (17 KB)11. 2. 2016 v 18:43:24


Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: dítě, mateřská škola, politika vzdělávání, povinná školní docházka, předškolní výchova, základní vzdělání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)