Celkem nalezeno 1279 dokumentů. (1. strana, celkem 86 stran)

KódReferenceNázevStav
11313/19COM(2019) 333 finalReport from the Commission - Annual Report 2018 on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality and on Relations With National Parliaments - Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamentyNavrženo k projednání
11277/19COM(2019) 336 finalZpráva Komise Radě o provádění finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím v rámci 11. Evropského rozvojového fonduNavrženo k projednání
11271/19COM(2019) 337 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [RescUE]Navrženo k projednání
11233/19COM(2019) 319 finalZpráva Komise - Kontrola uplatňování práva Evropské unie: výroční zpráva za rok 2018Navrženo k projednání
11228/19COM(2019) 331 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)Navrženo k projednání
11227/19COM(2019) 330 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v EvropěNavrženo k projednání
11199/19COM(2019) 311 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVVNavrženo k projednání
11150/19COM(2019) 327 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro rybolov ve středovýchodním AtlantikuNavrženo k projednání
11145/19COM(2019) 318 finalZpráva Komise Radě o pokroku orgánů Unie při provádění postupného omezování odchylky pro irský jazykNavrženo k projednání
11144/19COM(2019) 284 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Komisi pro rybolov ve středozápadním AtlantikuNavrženo k projednání
11127/19COM(2019) 298 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie v písemném postupu, který má odborná komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) zahájit za účelem přijetí změn národních vnitrostátních registrů a jednotných technických předpisů UTP TAFNavrženo k projednání
11096/19COM(2019) 326 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru pro zemědělství zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, pokud jde o změnu příloh 1 a 2 dohodyNavrženo k projednání
11094/19COM(2019) 289 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2018Navrženo k projednání
11075/19COM(2019) 324 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2018Navrženo k projednání
11049/19COM(2019) 293 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení akčního plánu proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi mezi EU a regionem jihovýchodní Evropy pro období 2015–2019Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)