Dokument EU 9335/19

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Technická úprava finančního rámce pro rok 2020 podle vývoje HND (ESA 2010) (článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020)
/kód dokumentu 9335/19, COM(2019) 310 final/

Přílohy dokumentu

e0933519cs.pdf
e0933519cs.docx (Dokument DOCX, 154 KB)
e0933519cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 453 KB)
e0933519cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 99 KB)ISP (příhlásit)