Dokument EU 9261/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšeného výboru a o mandátu jeho podvýborů
/kód dokumentu 9261/19, COM(2019) 199 final/

Přílohy dokumentu

e0926119cs.pdf
e0926119cs.docx (Dokument DOCX, 98 KB)
e0926119cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 513 KB)
e0926119cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 97 KB)ISP (příhlásit)