Dokument EU 7880/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o kvalitě fiskálních údajů oznámených členskými státy v roce 2018
/kód dokumentu 7880/19, COM(2019) 155 final/

Přílohy dokumentu

e0788019cs.pdf
e0788019cs.docx (Dokument DOCX, 104 KB)ISP (příhlásit)