Dokument EU 7589/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
/kód dokumentu 7589/13, COM(2013) 144 final/

Přílohy dokumentu

e0758913cs.docISP (příhlásit)