Dokument EU 6230/13

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků
/kód dokumentu 6230/13, COM(2013) 44 final, 2013/0024 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0623013cs.docISP (příhlásit)