Dokument EU 14436/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury - Příspěvek Evropské komise k setkání vrcholných představitelů 17. listopadu 2017 v Göteborgu
/kód dokumentu 14436/17, COM(2017) 673 final/

Přílohy dokumentu

e1443617cs.pdf
e1443617cs.docx (Dokument DOCX, 293 KB)ISP (příhlásit)