Dokument EU 14333/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Širší využívání alternativních paliv- Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU
/kód dokumentu 14333/17, COM(2017) 652 final/

Přílohy dokumentu

e1433317cs.pdf
e1433317cs.docx (Dokument DOCX, 161 KB)ISP (příhlásit)