Dokument EU 14312/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dosažení prosperity prostřednictvím obchodu a investic - Aktualizace společné strategie EU z roku 2007 pro pomoc na podporu obchodu
/kód dokumentu 14312/17, COM(2017) 667 final/

Přílohy dokumentu

e1431217cs.pdf
e1431217cs.docx (Dokument DOCX, 137 KB)ISP (příhlásit)