Dokument EU 14291/17

Společný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšené radě zřízené Dohodou o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšené rady a Smíšeného výboru
/kód dokumentu 14291/17, JOIN(2017) 43 final, 2017/0299 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1429117cs.pdf
e1429117cs.docx (Dokument DOCX, 117 KB)
e1429117cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 460 KB)
e1429117cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 121 KB)ISP (příhlásit)