Dokument EU 13490/17

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Kanadou o předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) s cílem předcházet terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a bojovat proti nim
/kód dokumentu 13490/17, COM(2017) 605 final/

Přílohy dokumentu

e1349017cs.pdf
e1349017cs.docx (Dokument DOCX, 115 KB)
e1349017cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 378 KB)
e1349017cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 110 KB)ISP (příhlásit)