Dokument EU 13153/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech (2018)
/kód dokumentu 13153/19, COM(2019) 479 final/

Přílohy dokumentu

e1315319cs.pdf
e1315319cs.docx (Dokument DOCX, 103 KB)ISP (příhlásit)