Dokument EU 12777/19

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2019/001 BE/Carrefour
/kód dokumentu 12777/19, COM(2019) 442 final/

Přílohy dokumentu

e1277719cs.pdf
e1277719cs.docx (Dokument DOCX, 224 KB)ISP (příhlásit)