Dokument EU 12776/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 658/2014 ze dne 15. května 2014 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky za vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků
/kód dokumentu 12776/19, COM(2019) 439 final/

Přílohy dokumentu

e1277619cs.pdf
e1277619cs.docx (Dokument DOCX, 104 KB)ISP (příhlásit)