Dokument EU 12759/19

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem o předávání a používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) za účelem prevence terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a boje proti nim
/kód dokumentu 12759/19, COM(2019) 420 final/

Přílohy dokumentu

e1275919cs.pdf
e1275919cs.docx (Dokument DOCX, 100 KB)
e1275919cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 404 KB)
e1275919cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 98 KB)ISP (příhlásit)