Dokument EU 12705/19

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období nejvýše jednoho roku
/kód dokumentu 12705/19, COM(2019) 446 final/

Přílohy dokumentu

e1270519cs.pdf
e1270519cs.docx (Dokument DOCX, 97 KB)ISP (příhlásit)