Dokument EU 12704/19

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019.
/kód dokumentu 12704/19, COM(2019) 448 final/

Přílohy dokumentu

e1270419cs.pdf
e1270419cs.docx (Dokument DOCX, 126 KB)
e1270419cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 417 KB)
e1270419cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 94 KB)ISP (příhlásit)