Dokument EU 12698/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o vývozních povoleních v roce 2017 a 2018 podle nařízení o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
/kód dokumentu 12698/19, COM(2019) 445 final/

Přílohy dokumentu

e1269819cs.pdf
e1269819cs.docx (Dokument DOCX, 95 KB)
e1269819cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 571 KB)
e1269819cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 96 KB)ISP (příhlásit)