Dokument EU 12637/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [Rozšířená spolupráce v oblasti klimatu EU – Island – Norsko]
/kód dokumentu 12637/19, COM(2019) 438 final/

Přílohy dokumentu

e1263719cs.pdf
e1263719cs.docx (Dokument DOCX, 104 KB)
e1263719cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 564 KB)
e1263719cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 105 KB)ISP (příhlásit)