Dokument EU 12431/17

Změna projednávaného návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (návrh Komise EMIR II)
/kód dokumentu 12431/17, COM(2017) 539 final, 2017/0136 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1243117cs.pdf
e1243117cs.docx (Dokument DOCX, 104 KB)ISP (příhlásit)