Dokument EU 12272/17

Návrh nařízení Rady o přidělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
/kód dokumentu 12272/17, COM(2017) 483 final, 2017/0221 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1227217cs.pdf
e1227217cs.docx (Dokument DOCX, 114 KB)ISP (příhlásit)