Dokument EU 12270/17

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
/kód dokumentu 12270/17, COM(2017) 486 final, 2017/0223 (NLE)/

Přílohy dokumentu

e1227017cs.pdf
e1227017cs.docx (Dokument DOCX, 148 KB)
e1227017cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 691 KB)
e1227017cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 145 KB)ISP (příhlásit)