Dokument EU 12209/17

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o tom, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV
/kód dokumentu 12209/17, COM(2017) 474 final/

Přílohy dokumentu

e1220917cs.pdf
e1220917cs.docx (Dokument DOCX, 136 KB)ISP (příhlásit)