Dokument EU 12205/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Maximální využití směrnice o bezpečnosti sítí a informací – účinné provedení směrnice (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii
/kód dokumentu 12205/17, COM(2017) 476 final/

Přílohy dokumentu

e1220517cs.pdf
e1220517cs.docx (Dokument DOCX, 129 KB)
e1220517cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
e1220517cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 323 KB)ISP (příhlásit)