Dokument EU 11535/19

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Data protection rules as a trust-enabler in the EU and beyond – taking stock - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pravidla ochrany údajů jako nástroj budování důvěry v EU i mimo ni - zhodnocení pokroku
/kód dokumentu 11535/19, COM(2019) 374 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e1153519en.pdf
e1153519en.docx (Dokument DOCX, 124 KB)ISP (příhlásit)