Dokument EU 11516/19

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Towards better implementation of the EU’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism Framework - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Na cestě k lepšímu provádění rámce EU v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu
/kód dokumentu 11516/19, COM(2019) 360 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e1151619en.pdf
e1151619en.docx (Dokument DOCX, 105 KB)ISP (příhlásit)