Dokument EU 11490/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, v souvislosti se zamýšleným přijetím jednacího řádu pro zprostředkování, jednacího řádu pro rozhodčí řízení a kodexu chování rozhodců
/kód dokumentu 11490/19, COM(2019) 347 final/

Přílohy dokumentu

e1149019cs.pdf
e1149019cs.docx (Dokument DOCX, 94 KB)
e1149019cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 578 KB)
e1149019cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 106 KB)ISP (příhlásit)