František Michálek

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MICHÁLEK František

VIII. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., techn.-doprav. a ústav.-práv.

Zvolen zapisovatelem poslanecké sněmovny.

142, 18. III. 1938; 32.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13,

Návrhy iniciativní:

na zavedení zvláštní daně, vybírané ve prospěch obcí u obchodů s jednotnými cenami, filiálních a správkáren továrních podniků, t. 123.

13, 14. XI. 1935; 4.

na vydání zákona, kterým se zrušují prodejny konsumních a jiných spolků, akciových společností, společností s r. o. a družstev v obcích do dvou tisíc obyvatel, t. 440.

44, 14. V. 1936; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým v povodí západočeských řek Radbuzy a Úhlavy a v pokračování Mže-Berounky v obvodu politických okresů: Domažlice, Horšův Týn, Stříbro, Klatovy, Přeštice, Plzeň a Rokycany, t. 514.

53, 16. VI. 1936; 4.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

na měnu a doplnění §§ 1, 13a a 38 zák. ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z. (živnost. řádu) a §§ 1, 14 a 53 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi ze dne 10. X. 1924, č. 259 Sb. z. a n., t. 1289.

143, 29. III. 1938; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 1264. 145, 5. IV. 1983; 27.

Návrh resoluční:

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1255

(zákon o dopravních značkách pro silniční dopravu).

140, 16. III. 1938; 11, doslov 14.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1315

(zákon o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank).

147, 26. IV. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 44.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 70.

Interpelace:

v záležitosti nesprávného jednání úředních orgánů veterinářských města Plzně, jakož i prodeje zdechlých bagounů, jich převážení z pohodnice do továrny na tuky a nešetření platných nařízení bezpečnostních,

t. 629/VII. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 768/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.ISP (příhlásit)