František Nový

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVÝ František

VIII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. im., soc.-pol. a zásob

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o parních kotlích, tlakových nádobách, hnacích strojích a motorech (strojní zákon), t. 1465 (netištěno).

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 214

(im. dr. Dominika) 31, 5. III. 1936; 23.

im. výb. zpr. t. 221

(im. F. Zvoníčka) 31, 5. III. 1936; 25.

im. výb. zpr. t. 222

(im. K. Rybárika) 32, 17. III. 1936; 24.

im. výb. zpr. t. 409

(im. dr. Dominika) 48, 27. V. 1936; 38.

im. výb. zpr. t. 728

(im. R. Zischky) 85, 5. III. 1937; 44.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1186

(o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě někt. výpovědních lhůt při pracovních [služebních] poměrech zaměstnanců v těchto závodech).

128, 17. XII. 1937; 18.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VI. 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání (t. 1268).

139, 15. III. 1938; 28.

Interpelace:

o nezákonném postupu policejních orgánů proti Josefu Stibalovi, místopředsedovi závodního výboru firmy Emil Gerstel v Praze-Vysočanech,

t. 497/XI. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 623/XI. 61, 8. X. 1936; 34.ISP (příhlásit)