MUDr. František Novotný

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVOTNÝ František, Dr.

II. voleb kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh pozměňovací:

k t. 1195. 129, 27. I. 1938; 21.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o obraně státu (t. 400); polemisuje s vývody dr Clementise, pronesenými v řeči k zákonu o obraně státu.

40, 29. IV. 1936; 72.

o opiovém zákoně (t. 1195).

129, 27. I. 1938; 15.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

134, 3. III. 1938; 8.

Interpelace:

ve věci přijímání žáků do I. ročníku vyšších hospodářských škol,

t. 523/IX. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 608/XXI. 60, 7. X. 1936; 8.

o Obecně prospěšném bytovém družstvu ve Svítkově u Pardubic,

t. 858/IX. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1045/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

o fušerské činnosti neoprávněných zubních techniků v Chrudimi a okolí,

t. 888/VII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1076/III. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. v Chrudimi (pro zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 5, § 11, č, 2 zákona na ochranu republiky č. 50/23 a přestupek podle §§ 3, 19 shromažďovacího zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

6, 26. VI. 1935; 66.

zpr. t. 200; zprav. dr. Hula; nevydán.

34, 20. III. 1936; 45.

okr. soud v Pardubicích (přestupek podle § 431 tr. z.)

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 219; zprav. J. Pekárek; nevydán

26, 23. I. 1936; 31.

zemský úřad v Praze (disciplinární stíhání)

76, 21. I. 1937; 7.

zpr. t. 994; sprav. dr Hula: nevydán.

110, 26. VI. 1937; 14.ISP (příhlásit)