Paul Nickerl

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NICKERL Paul

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Interpelace:

že se při sestavování okresních a obecních sociálních komisí nedbá volebního výsledku sudetskoněmecké strany,

t. 664/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/VI. 84, 4. III. 1937; 4.

že plánský okresní úřad bezdůvodně přísně potrestal místního vedoucího Josefa Jägera z Pakoslavi a že se vyšetřující úředník při výslechu obviněného choval nevhodně.

t. 667/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXII. 88, 31. III. 1937; 4.

o přehmatech vejprtského zástupce vlády komisaře Benesche,

t. 737/IX. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/I. 98, 20. V. 1937; 4.

o národnostní příslušnosti úředníků pražského zemského úřadu,

t. 744/V. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

aby se při zřízení expositury stát. policie ve Falknově n. O. dbalo zásady národnostní rovnosti,

t. 790/XIX. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 1041/XX. 112, 29. X. 1937; 10.

že Léčebný fond veřejných zaměstnanců v Praze II., Hybernská 10, vydává jednojazyčná česká vyřešení,

t. 847/V. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1060/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o úpravě úředního telefonního seznamu pro Čechy křivdící Němcům,

t. 911/XIX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/X. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgány poštovních úřadů stále činí jednojazyčné poznámky o nedoručitelnosti,

t. 911/XX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

že správce stát. policejního úřadu v Jáchymově, dr Streit, svévolně vykonává shromažďovací policii,

t. 982/XII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XXV. 112, 29. X. 1937; 11.

o chování vojínů k občanským osobám,

t. 1208/XII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1307/XII. 147, 26. IV. 1938; 8.

že stát zadává práce v německém území českým firmám,

t. 1216/IV. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že Léčebný fond veřejných zaměstnanců porušuje jazykový zákon,

t. 1222/XII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že Jindř. Reichlovi z Jáchymova č. 642 byl proti zákonu odebrán cestovní pas,

t. 1244/X. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1374/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizák. způsobu vyjadřování v žalobním spisu stát. zastupitelství v Mostě ze dne 1. II. 1938, č. j. St 3/38/2, Tk VII 194/38 kraj. soudu v Mostě,

t. 1338/XV. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1394/XII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že okres. úřad v Kadani vyřizuje spisy jednojazyčně česky,

t. 1354/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že četnické velitelství a okres. úřad ve Falknově n. Ohří bez důvodu podezřívaly stát. občana Karla Martiku z Falknova n. O.,

t. 1354/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že finanční strážník obtěžoval stát. občanku a že četníci odmítli to vyšetřiti,

t. 1361/XIX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soudu v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

53, 16. VI. 1936; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

88, 31. III. 1937; 4.

kraj. soudu v Mostě (zločiny podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky).

80, 18. II. 1937; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.ISP (příhlásit)