Josef Netolický

Narozen: v roce 1870
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NETOLICKÝ Josef

II. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu obcí: Příluka, Chotovice, Suchá Lhota (okr. Litomyšl); Mokrá Lhota, Javorník, Podhořany, Nové Hrady a Libecina (okr. Vys. Mýto); Chlum u Hlinska, Vejvanovice, Úhřetice, Lhota Úhřetická, Tuněchody, Hostovice, Žižín, Mětice a Drozdice (okr. Chrudim), t. 507.

53, 16. VI. 1936; 4.

na ochranu dlužníků před vymáháním knihovních pohledávek, t. 581.

60, 7. X. 1936; 8.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 96

(ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. VI. 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. VII. 1935, č. 149 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 10.

živn.-obch. výb. zpr. t. 661

(prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 22. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. VII. 1936, čís. 239 Sb. z. a n.).

76, 21. I. 1937; 24.

živn.-obch. výb. zpr. t. 778

(dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. III. 1931, č. 79 Sb. z. a n., k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, č. 163 Sb. z. a n. z r. 1929, sjednaná výměnou not ze dne 10. X. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. XII. 1936, č. 309 Sb. z. a n.).

87, 12. III. 1937; 4.

živn.-obch. výb. zpr. t. 780

(obchodní smlouva mezi republikou Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. VIII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. XI. 1936, č. 334 Sb. z. a n.).

87, 12. III. 1937; 6.

živn.-obch. výb. zpr. t. 809 (za posl. Lísku)

(zákon, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské).

87, 12. III. 1937; 8.

živn.-obch. výb. zpr. t. 882 (za J. Slavíčka)

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18. II. 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. II. 1937, č. 25 Sb. z. a n.).

104, 11. VI. 1937; 5, doslov 12.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1119 (dodatková dohoda mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. III. 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná výměnou not ze dne 9. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1937, č. 189 Sb. z. a n.).

116, 27. XI. 1937; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 242), o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 249).

24, 20. XII. 1935; 19.

Interpelace:

ve věci prodejen zboží za jednotné ceny a zřizování továrních filiálních prodejen,

t. 8/III. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/VII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci nemocenského, invalidního a starobního pojištění samostatně hospodařících,

t. 185/VIII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 298/XXIII. 29, 27. II. 1936; 4.

o poškozování elektrotechnických živností některými všeužitečnými elektrárenskými podniky,

t. 982/XXII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XXI. 114, 9. XI. 1937; 5.

v záležitosti přesné úpravy prodeje čerstvého masa, masa uzeného, vepřového sádla a špeku,

t. 1089/IV. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1211/VII. 130, 22. II. 1938; 4.ISP (příhlásit)