Ing. Jaromír Nečas

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEČAS Jaromír, inž.

IV. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Jmenován ministrem sociální péče 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem soc. péče 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opět ministrem soc. péče 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra sociální péče 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1933; 3.

Návrh iniciativní:

na vydání pachtýřského zákona, t. 1460. (netištěno).

Návrh pozměňovací:

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

jménem klubu poslanců národní strany práce o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací, (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 22.ISP (příhlásit)