František Mašata

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAŠATA František

I. A voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. stál. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na pomoc postiženým povodní v okrese klatovském a přeštickém, t. 543.

55, 22. VI. 1936; 4.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek, postiženým živelními pohromami, t. 783.

80, 18. II. 1937; 4.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.ISP (příhlásit)