Ing. Stanislaus Králíček

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRÁLÍČEK Stanislaus, inž.

XI. voleb. kraj

SdP-DNS

Nastoupil na místo M. Budiga, jenž se vzdal posl. mandátu.

Slib vykonal 109, 25. VI. 1937; 4.

Volba verifikována 112, 29. X. 1937; 5.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. DNS 7. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Od 14. III. 1939 úředně povolena změna jména na Krumpholz.

Interpelace:

o útocích "Národní jednoty pro jz. Moravu" v Brně na sudetsko-německou stranu, předseda Konrád Henlein,

t. 1197/XV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1296/XIV. 145, 5. IV. 1938; 4.

že se průvodčí autobusu D 54.511 ve službě choval tak, že to odporovalo jeho povinnostem,

t. 1292/X. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1373/XVIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizákonném nařízení stát. policejního ředitelství v Brně ze dne 10. II. 1938,

t. 1292/XII. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/XXI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nevyjasněné příčině smrti vojína Ant. Schickera z Jankovic v okr. tepelském od dělostř. pluku č. 2, odd. 3, 8. baterie v Brně,

t. 1324/VII. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1382/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizák. projevech a nařízeních četnického praporčíka Jos. Zejdy v Komořanech,

t. 1361/XXII. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)