Vincenc Červinka

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ČERVINKA Vincenc

KSČ

148 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

1, 24. 6. 1964; 131.

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 160.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce a společná zpráva výborů NS /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 140.

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 224.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 179.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/ - společná zpráva výborů ústavněprávního, pro národní výbory, rozpočtového, průmyslového, pro spotřební průmysl, investičního, zemědělského, kulturního a zdravotního /t. 132/

16, 28. - 30. 6. 1967; 50.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 312.

k návrhu výboru ústavě právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 29.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 25.

k vládnímu návrhu zákona /t. 223/

29, 19. 12. 1968; 216.ISP (příhlásit)