Marie Závacká

Narozena: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ZÁVACKÁ Marie

KSČ

84 /Severočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

vládní návrh zákona o státním zkušebnictví /t. 144/

19, 27. 2. 1968; 52.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 150.

Interpelace, dotazy a náměty:

dotaz o nevyužívání výrobních kapacit

16, 28. - 30. 6. 1967; 182.

odpověď mpř. vlády Krejčí

16, 28. - 30. 6. 1967; 223.



ISP (příhlásit)