prof.Ing. Miroslav Vyskot, DrSc.

Narozen: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

VYSKOT Miroslav, dr. Ing. CSc.

KSČ

154 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, zemědělského, kulturního a zdravotního t. 73/

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 143, 201.

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet a kulturního/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/ 1965 Sb. o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti /t. 221/

29, 18. 12. 1968; 132.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 118.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 59.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 50.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 41.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 321.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 39.

poznámka k vládnímu návrhu zákona o gymnasiích /t. 218/

29, 19. 12. 1968; 199.

Interpelace, dotazy a náměty:

stěžuje si, že se na interpelace neodpovídá včas /30 denní lhůta/ a pokud odpovědi přijdou, tak jsou nekonkrétní a některé až nevhodné

24, 27. 6. 1968; 332.ISP (příhlásit)