František Vodsloň

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

VODSLOŇ František

KSČ

104 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Zvolen členem ÚKLK.

Slib vykonal 30. 6. 1967

16, 28. - 30. 6. 1967; 222.

Členem výboru zahraničního

24, 27. 6. 1968; 321.ISP (příhlásit)