Oldřich Vaverka

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

VAVERKA Oldřich

KSČ

138 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Projevy:

k návrhu na vydání zákona o městě Brně /t. 231/

29, 20. 12. 1968; 246, 254.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 161.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 213.

k vládnímu návrhu usnesení NS, kterým se schvaluje vzorový statut městských národních výborů /t. 143/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 79.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 121.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 62.

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů NS

28, 27. 10. 1968; 46.

Interpelace, dotazy a náměty:

žádá Ústřední správu energetiky, ministerstvo výstavby a ministerstvo dopravy o pomoc v otázkách péče o celkové zlepšení životního prostředí a hygieny ovzduší na území Brna

4, 10. 12. 1964; 161.

Odpověď písemně

respektovat vládní usnesení o ochraně zemědělské půdy, avšak operativněji rozhodovat individuálně případ od případu.

4, 10. 12. 1964; 161.

Odpověď písemně.ISP (příhlásit)