Ing. Miroslav Svoboda

Narozen: v roce 1922
Zemřel: v roce 1988

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

SVOBODA Miroslav, Ing.

ČSL

45 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem zemědělského výboru

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 180.

k právě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 208.

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů Národního shromáždění

28, 27. 10. 1968; 34.

k vládnímu návrhu zákona /t. 217/

29, 20. 12. 1968; 238.ISP (příhlásit)