Ing. Anton Švec

Narozen: v roce 1930

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠVEC Anton

KSS

227 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Zpravodajem:

/zprav. výb. úst právního, pro plán a rozpočet, pro národní výbory a výboru zdravotního t. 182/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani ze mzdy /t. 173/

24, 27. 6. 1968; 294, 298.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /řízení a kontrola/

1, 24. 6. 1964; 84.

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 101.

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/ /formulace pozměňovacího návrhu/

24, 25. 6. 1968; 124.ISP (příhlásit)