Dušan Špálovský

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠPÁLOVSKÝ Dušan

ČSS

146 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 189.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 25.

navrhuje, aby plenární schůze, která bude projednávat interpelaci s. Kodaje, byla uzavřená

24, 17. 6. 1968; 329.

připomínka k projednávání článku "Dva tisíce slov"

24, 27. 6. 1968; 334.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 30, 37.

Interpelace, dotazy a náměty:

žádá předsedu vlády o vyjádření ke kritické situaci ve vysokoškolských kolejích v Brně /nedostatek kapacit/

29, 20. 12. 1968; 276.ISP (příhlásit)