Ladislav Šorec

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠOREC Ladislav

SO

269 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 63.

k vl. n. zákona o ochraně zemědělského půdního fondu /t. 76/

11, 30. 6. 1966; 107.

k t. 170, 171, 172

24, 27. 6. 1968; 264.

Interpelace, dotazy a náměty:

rekonstrukce zracích sklepů na sýry a výstavba bytových jednotek pro Středoslovenské mlékárny ve Zvoleni

2, 24. 9. 1964; 63.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 117.ISP (příhlásit)